תכנון וייעוץ

תפיסתנו מתבססת על התמקדות ברצונו של הלקוח. מטרתנו היא לעשות כל שביכולתנו כדי להגשים את חלומות הבניה שלו, כך שיתאימו לתנאי השטח, לתקציב ולצרכים ההנדסיים והארכיטקטוניים.
אנו שמים דגש רב על בניה פונקציונאלית, ירוקה ועדכנית, ודואגים להעניק תכנון ועיצוב שהולמים ומתאימים לדרישותיכם.
לשם כך אנו עושים שימוש בניסיון הרב שצברנו לאורך עשרות פרוייקטים ויודעים להציע פתרונות יצירתיים וישימים לכל עניין.

קונספט מבני ועיצובי

לקוחתינו נהנים משילוב יכולות האדריכלות וההנדסה ב-LEONARDO כבר מראשית הפרוייקט, בשלב הרעיוני. גיבוש רעיון זה נעשה על סמך רצונותיו של הלקוח, תנאי השטח ומשפיעים פרוייקטאליים נוספים.

סקיצות ודגמים

ב-LEONARDO נעזרים באמצעי המחשה והדמיה מהמתקדמים בשוק,
על מנת לתת ללקוח פירוט ויזואלי מלא של המבנה ותחושת המרחב בו.

הגדרת תקציב

אנו מסייעים ללקוחותינו לבצע תכנון מושכל ובקרה מתמדת של היקף ההוצאות המתחייבות מהפרוייקט. התכנון הפיננסי שאנו מעמידים לרשותכם יסייע לחשב את כלל המרכיבים הנדרשים להליך הבניה ויאפשר לכם לתקצב גם הוצאות נלוות הקשורות למעבר למבנה חדש.

פירוט תוכניות העבודה

תוכניות העבודה שאנו מעמידים לרשות הלקוח הן חלק משמעותי מהקשר השוטף עמו. הן מתעדכנות בתיקיית פרוייקט אישית, הנגישה במיוחד ללקוח מהאתר שלנו. בתוכנית ניתן לראות את השלבים השונים, להעמיק במפרט ההנדסי ולקבל מידע על לוחות הזמנים.

בקרת השטח לבניה

אנו מקפידים לבצע בדיקת שטח, עריכת מדידות ושירטוט באופן מקצועי ופרטני, כחלק מקדים להליך הבניה. בקרת השטח מתקיימת ככל הנדרש ובהתאם לביצוע.

ניהול הבניה ומעקב

על מנת ליישם את סטנדרט הבניה הגבוה של LEONARDO, אנו דואגים לפקח ולעקוב מקרוב על ביצוע כל שלב, לכל אורך הפרוייקט. הדבר מבטיח בקרת איכות מתמדת, פתרון בעיות יעיל ומהיר ועדכון הלקוח בזמן אמת.